Glusamin

Composición

Gluconato de cobre

Parámetro Valor garantizado (%p/p) Desviación admitida
Cobre complejado por ácido glucónico 5 -0.40

Aspecto: Líquido
Color: Azul-verde
Densidad (g/cm3 a 25ºC): 1.24
pH (producto líquido): 3.0

Recursos